แจกไฟล์สื่อการสอน

แจกไฟล์สื่อการสอน : ครูนาย สังคมศึกษา

นอกเหนือจากในหน้านี้ ยังมีแผนการสอนรายวิชาต่าง ๆ สามารถดูรายวิชาได้ที่ Online lessons

และคลิกที่รายวิชาที่ต้องการ จากนั้นหาแบนเนอร์ปกแผนการสอน

คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มและเข้าชมหน้าเว็บแผนการสอนได้เลยครับ