ระบบส่งงานอัตโนมัติ : Job submission system 

วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

ระบบส่งงานอัตโนมัติ : ชิ้นที่ 2 ไฟล์ Infograpfic ฉบับสมบูรณ์ (ที่ผ่านการอนุมัติ)

แจ้งนักเรียนชั้น ม.5/4 - 6 การส่งงานวิชา ส 30265 กำหนดไว้ดังนี้

1. ส่งงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์ให้ครูผู้สอนพิจารณางาน หากไม่มีแก้ไข ครูผู้สอนจะแจ้งว่าให้ส่งได้ ให้นักเรียนแคปแชทไว้เป็นหลักฐาน

2. Post งานลงใน facebook พร้อมติมแท๊กให้เรียบร้อย  #NEWGenWRสู่วีถีพลโลกยุคโลกาภิวัตน์64

3. ไปที่ https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/Online-lesson/S30265/sent แล้วส่งงาน ดังต่อไปนี้

กำหนดส่งภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. (ยึดเวลาตาม Google froms)

ตรวจสอบการส่งงาน : ชิ้นที่ 2 ไฟล์ Infograpfic ฉบับสมบูรณ์ (ที่ผ่านการอนุมัติ)

แบบฟอร์มส่งงาน ครั้งที่ 2 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน (การตอบกลับ)

ระบบส่งงานอัตโนมัติ : ชิ้นที่ 1 ไฟล์โครงเรื่องที่ผ่านการอนุมัติ (ปิดการส่งแล้ว)

ตรวจสอบการส่งงาน : ชิ้นที่ 1 ไฟล์โครงเรื่องที่ผ่านการอนุมัติ

แบบฟอร์มส่งงาน ครั้งที่ 1 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน (การตอบกลับ)