สำหรับ dek66

เสาร์ที่ 18 มีนาคม 66 สอบ ไทยและสังคม

ทุกอย่างเหมือนเดิม เปลี่ยนแค่ชื่อ จากวิชาสามัญ —>>”A-LEVEL”THAI,SOC มศว รับผิดชอบหลักเหมือนเดิม

ข้อสอบ A-LEVEL ของ dek66 เป็นต้นไป

A ย่อมาจาก Applied = ประยุกต์

ไม่ได้มาจากคำว่า advanced หรือ academic นะ

เอกสารประกอบการชี้แจง TCAS66 -17 เม.ย. 65.pdf