Sheet Secret

สำหรับครูนายใช้ประกอบการสอนของตนเองเท่านั้น

เอกสาร (ขอบคุณคุณครูห้อง 328 สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้นะครับ)

เอกสาร MOCK (ขอบน้ำใจชาวคณะ 606 สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้นะครับ)

คลิกเพื่อเปิด Google drive  ข้อสอบ Pre O - NET ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ครบทุกวิชา