เอกสารติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET และวิชาสามัญ)

โดย คณะครูฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

[ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์สากล, หน้าที่พลเมือง, ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม, เศรษฐศาสตร์]

ข้อสอบ Pre O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัชรวิทยา

สอบ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. [ใช้อีเมล์โรงเรียนในการเข้าสอบ  รหัสผ่านเข้าสอบ คือ 1234567890]

เอกสารประกอบการติวภูมิศาสตร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกอบการติว สาระภูมิศาสตร์


ภูมิศาสตร์-9-วิชาสามัญ-ปี-61-64.pdf
สังคมONET63-ภูมิศาสตร์ (1).pdf
สังคมONET64-ภูมิศาสตร์ (1).pdf

เอกสารประกอบการติวประวัติศาสตร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เปรียบเทียบ-ร.ศ-กับ-เหตุการณ์โลก.pdf
เอกสารข้อสอบ-ติวโอเน็ต-ใหม่.pdf

เอกสารประกอบการติวหน้าที่พลเมือง 8 กุมภาพันธ์ 2565

ติว 9 วิชา โอเน็ต 64.pdf

เอกสารประกอบการติวเศรษฐศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์ 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565 - ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET - วิชาสามัญสังคมศึกษา สาระฯ เศรษฐศาสตร์) ม.6/1-6/7 โรงเรียนวัชรวิทยา [13.00 - 14.30 น.]

ดูทุกไฟล์ ทุกคลิป และอื่น ๆ แบบจัดเต็ม คลิกที่นี้

เอกสารติวเสดสาดแจกนักเรียนวร 2565.pdf
ติวเสดสาดวัชรวิทยา65.pdf

เอกสารประกอบการติวศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม โดย ครูเอมเอง ครูมือใหม่หัวใจหัดรัก