กิจกรรม DEBATE "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

รายวิชา ส 30227 การบริหารรัฐกิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

โดย นิติรัฐฯ GEN03  ปีการศึกษา 2565

6 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 - กิจกรรม DEBATE "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

รายละเอียดกำหนดเวลาและทีมแข่งขัน

8 กุมภาพันธ์ 2566

คู่พิเศษ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566


รายละเอียดกติกาและความรู้สำหรับนักเรียน

รายละเอียดดีเบต 64.pdf