ผลงานนิติ - รัฐศาสตร์ Gen01

โดยคณะกรรมการนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

รอบสุดท้าย ม.ปลาย โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร.pdf
รอบ Auditions ม.ปลาย โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร.pdf

"......................."

2564