สื่อการเรียนรู้รูปแบบ Web Application & Card game

"พิชิตปัญหาหิมะสีดำด้วยพลังงานทางเลือกใหม่สู่อนาคตที่สดใสของชาวกำแพงเพชร"

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563) ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://tucleanenergy01.wixsite.com/bio-energy

โดย มงคล สุขีลักษณ์ และ ณิชาภัทร วงษ์บุญมาก ทีม 2GEN โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

นำเสนอ 1 พฤษภาคม 2565 คลิกจ้า


รวมเอกสารเผยแพร่

  • คู่มือการใช้งาน Web Application คลิก

  • คู่มือกระบวนการและวิธีการเล่นการ์ดเกม คลิก

  • กระดานบอร์ดเกมสำหรับผู้เล่น ขนาด A3 คลิก

  • การ์ดเกม ชุดที่ 1 พร้อมพิมพ์ ขนาด 5*7 เซนติเมตร คลิก

  • การ์ดเกม ชุดที่ 2 พร้อมพิมพ์ ขนาด 5*7 เซนติเมตร คลิก

  • เฉลยการ์ดเกม ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 คลิก

  • 2GEN : วีดีโอสาธิตบทเรียน "พิชิตปัญหาหิมะสีดำด้วยพลังงานทางเลือกใหม่สู่อนาคตที่สดใสของชาวกำแพงเพชร" คลิก


  • รวมไฟล์ Artwork ทั้งหมด คลิก [Only me]

  • งานนำเสนอ canva

CET Showcase.pdf

คลิก Clean Energy Teacher Showcase & กิจกรรมแลกเปลี่ยน และถอดกระบวนการเรียนรู้

อภิธานศัพท์ (Glossary) คลิก

PPT นำเสนองาน Clean Energy Teacher Showcase & กิจกรรมแลกเปลี่ยน และถอดกระบวนการเรียนรู้ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลิก

2GEN Only Click

รวมสื่อสิ่งพิมพ์แนะนำสื่อการเรียนรู้

วีดีโอสาธิตฯ บทเรียนย่อย

คู่มือต่าง ๆ

2gen คู่มือการใช้งาน web appliction
คู่มือการ์ดเกม.pdf