ลอว์ไปศาล โดย ลอว์วอรอ

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

โดย แผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร** โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร 23 มกราคม 2567 คลิก

** ใช้อีเมล์นามสกุล @wr.ac.th ** เฉพาะนักเรียนที่ส่งรายงานการไปศึกษาดูงานเท่านั้น

ประกาศรายชื่อ รุ่น 3.pdf

ส่งงานกิจกรรม "ลอว์ไปศาล ครั้งที่ 3

ถอดบทเรียนบอกเล่าประสบการณ์ที่นักเรียนพบเจอและได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม "ลอว์ไปศาล" กำหนดส่ง ก่อน 26 มกราคม 2567

ลอว์ไปศาล ครั้งที่ 1 และ 2 (2566)

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

โดย แผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (ทุกห้อง) ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม "ลอว์ไปศาล 2566"

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

เงื่อนไข ต้องมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน

โดยทางศาลจังหวัดกำแพงเพชร, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

🏆🏆 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนและส่งงานตามที่กำหนด จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 🏆🏆

🎉🎉 นักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ ครูนาย โดยกดที่ปุ่มด้านล่าง

🎉🎉 ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรม 13 มิถุนายน 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และเรือนจำกลางกำแพงเพชร

รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรม 16 มิถุนายน 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร และเรือนจำกลางกำแพงเพชร