"การสร้างกิจกรรม Active Learning ด้วย Classpoint2

ขออนุญาตแบ่งปัน ไฟล์ฝึกปฏิบัติและคู่มือการใช้งาน "การสร้างกิจกรรม Active Learning ด้วย Classpoint2 " (PLC-Network MVC โครงการบริการทางวิชาการ งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม) 

✅ Facebook Page PlC - Network by Krununmvc 🔴https://www.facebook.com/profile.php?id=100089539944609&mibextid=ZbWKwL

✅เว็บไซต์ประกอบการอบรม 

🔴https://bit.ly/mvccp2

✅Download ไฟล์สำหรับฝึกปฏิบัติ 🔴https://drive.google.com/drive/folders/1_7zLjmd14PSeYDUTU0hyqcJFEhgkwO4A?usp=share_link

✅Download เอกสารประกอบการอบรม PDF 🔴https://drive.google.com/drive/folders/1_We4Gf6KGYHCQnTi8dGcEg1cLG5ISrtr

✅E-book เอกสารประกอบการอบรม

CLASSPOINT2566.pdf