บทเรียนออนไลน์ ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 4 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 4 :  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

สำหรับครูนายใช้สอน

เอกเทศสัญญา (specific contract) หรือสัญญามีชื่อ (nominate contract) คือ สัญญาประเภทที่กฎหมายกำหนดชื่อและกฎเกณฑ์ไว้ป็นพิเศษ ดังนั้น สัญญาทั่วไปที่ไม่ปรากฏชื่อตามกฎหมายจึงเรียก "สัญญาไม่มีชื่อ" (innominate contract)

นักเรียนแต่ละคน/คู่/กลุ่ม จะต้องดำเนินการทำ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ตามข้อ 1 หรือ 2 เนื้อหาต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมในเนื้อหาที่ได้รับ

ทั้งนี้ สามารถนำเสนอ หรือส่งคลิปได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 กันยายน 2565 เท่านั้น เนื่องจากเพื่อนนักเรียนคน/คู่/กลุ่มอื่น จะต้องนำความรู้ไปสรุปลง Mindmap

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 4  :  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

หน่วย 4 เอกเทศสัญญา ฉบับทำ หน้า 1 - 70.pdf

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา หน้าที่ 1 - 70 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หน่วย 4 เอกเทศสัญญา ฉบับทำ หน้า 71 - 170.pdf

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา หน้าที่ 71 - 170  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 4 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย

ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA 

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73

สรุปย่อภาษี by Rainnie’sStudyLaw .pdf
สรุปย่อซื้อขาย By Rainnie’sStudyLaw .pdf