กิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย 2564

7 - 9 ธันวาคม 2564  จัดโดยคณะกรรมการนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

"เพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว"

เรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย 2564

9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสืบค้น อาคารหอประชุมใหม่ (ชั้น 1)  ในงานพบกับการแสดงผลงานของนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ กิจกรรมการโต้วาที การประกวดวาดภาพ และการตอบปัญหาผ่านระบบออนไลน์

คลิกที่นี้ เพื่อ Download เกียรติบัตรของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 (ตามที่ได้รับแจ้งชื่อ)

กิจกรรมการโต้วาที "ประจำปี 2564"

ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาทุกคน รับชมการโต้วาทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 5/6 และ 6/6 แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

ญัตติชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 หัวข้อ "การเมืองที่ดีมาจากระบบที่ดีหรือนักการเมืองที่มือสะอาดกันแน่"  ระหว่าง ผู้ชนะคู่ที่ 3 พบกับ ทีม ม.6 ห้องสืบค้นของห้องสมุดโรงเรียน (อาคารหอประชุมใหม่ ชั้น 1) และ https://youtu.be/RAXche7ckUc

เข้าชมออนไลน์ กดที่รูปได้เลย

กิจกรรม "QUIZ?"

ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาและผู้ที่สนใจทุกคน (ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม) ร่วมทดสอบความรู้ "QUIZ?" ผ่านระบบ Google froms หลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ" โดยผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรทางทางเราไปเลย

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ  "ประชาธิปไตยกับแนวคิดเด็กยุคใหม่"

ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาทุกคน ส่งผลงานประกวดวาดภาพ

ในหัวข้อ "ประชาธิปไตยกับแนวคิดเด็กยุคใหม่"

ผู้ส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตรและของรางวัล  กำหนดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 3 - 8 ธันวาคม พ.ศ.2564  

สามารถส่งผลงานได้ที่  https://forms.gle/hMEdLnvc7DMJeHa56

ผลงานกิจกรรมการประกวดวาดภาพ  "ประชาธิปไตยกับแนวคิดเด็กยุคใหม่"

ดูวีดีโอย้อนหลัง กิจกรรมโต้วาที  "2564"

ประมวลภาพกิจกรรม  "วันส่งเสริมประชาธิปไตย 2564"