บทเรียนออนไลน์ ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

Learning unit 6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

กฎหมายครอบครัว, กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส หรือ กฎหมายความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นขอบเขตของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

for nine : ppt(1)  ppt(2)

แบบฝึกหัดการวินิจฉัย Learning unit 6 :  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว (ฉบับ 2566)

คำถามสำหรับนักเรียนทดลองฝึกหัดการวินิจฉัยทางกฎหมาย (On-site) : กฎหมายครอบครัว : การหมั้น  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร  link สำรอง (@wr.ac.th)

ทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (การบ้านรายบุคคล : TAKE HOME) : กฎหมายครอบครัว : การหมั้น  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร  link สำรอง (@wr.ac.th)

ทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (TAKE HOME 2 ) : กฎหมายครอบครัว : การสมรส  คลิกเพื่อเปิด PDF   link word

ทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (TAKE HOME 3) : กฎหมายครอบครัว : ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา  คลิกเพื่อเปิด PDF     link word

ทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (TAKE HOME 4) : กฎหมายครอบครัว : การสิ้นสุดการสมรส และบิดามารดาบุตร  คลิกเพื่อเปิด PDF   link word

แบบฝึกหัดการวินิจฉัย Learning unit 6 :  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว (ฉบับ 2567)

สื่อการสอน MS PowerPoint Learning unit 6 :  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว (ฉบับ 2564)

หน่วย 6 กฏหมายว่าด้วยครอบครัว.pdf

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit  6 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว  คลิกเพื่อดาวน์โหลด ฉบับ 2564

วีดีโอสื่อการสอน youtube Learning unit 6 :  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยงานทางกฎหมาย

ฟังบรรยายกฎหมาย

#ไม่อยากอ่านฟังทางนี้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๑ https://youtu.be/x0mjVzd-ABU

บรรพ ๒ https://youtu.be/ZT0rt2_e7jA

บรรพ ๓ https://youtu.be/wQNWwNZmBoQ

บรรพ ๔ https://youtu.be/cPpEQmaw_PY

บรรพ ๕ https://youtu.be/-Q68UM0VHcg

บรรพ ๖ https://youtu.be/D1V-BKLmJHA 

คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 73