คลังข้อสอบที่ 2 สำหรับนักเรียนวัชรวิทยา

คลังข้อสอบนี้เกิดขึ้นจากการสืบค้นผ่านทางสังคมออนไลน์ มีผู้แจกไฟล์ และอื่น ๆ โดยผู้จัดทำเว็บไซต์มีความประสงค์เผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น

โดยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ [สทศ.] ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ผ่าน www.niets.or.th รวมถึง https://www.facebook.com/TutorJax และอื่น ๆ ที่อ้างอิงไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว 

ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูล สำหรับเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาและผู้ที่สนใจ  --ขอบคุณมากครับ--

คลิกเพื่อเปิด Google drive  ข้อสอบ Pre O - NET ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ครบทุกวิชา

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบสามัญ (2)

ภาษาไทยวิชาสามัญ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ภาษาอังกฤษวิชาสามัญ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

คณิตศาสตร์วิชาสามัญ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ชีววิทยาวิชาสามัญ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เคมีวิชาสามัญ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ฟิสิกส์วิชาสามัญ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เตรียมสอบความถนัดแพทย์ (เชาวปัญญาแพทย์, จริยธรรมแพทย์, เชื่อมโยงแพทย์)

รวมข้อสอบย้อนหลัง 8 ปี วิชาความถนัดแพทย์ สำหรับสอบ กสพท. ทั้ง 3 พาร์ท ได้แก่ (เชาวปัญญาแพทย์, จริยธรรมแพทย์, เชื่อมโยงแพทย์) ขอบคุณ https://www.facebook.com/TutorJax ทั้งนี้สามารถคลิกที่รูปเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับ

เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ