ระบบหลังบ้านงานพัฒนาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย วร.

ระบบอีเมล์โรงเรียนวัชรวิทยา

ระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนวัชรวิทยา (ระบบ Authentication)

ระบบ Authentication สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบ Authentication สำหรับนักเรียน