นิติ - รัฐศาสตร์ Gen01 - ปัจจุบัน

โดยคณะกรรมการนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

นิติ - รัฐศาสตร์ Gen01

โดยคณะกรรมการนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

"ขอแสดงความยินดีที่จบการศึกษา"

2564

นิติ - รัฐศาสตร์ Gen02

โดยคณะกรรมการนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

"ขอแสดงความยินดีที่จบการศึกษา"

2565