นิติ - รัฐศาสตร์ Gen01

โดยคณะกรรมการนักเรียนแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

"ขอแสดงความยินดีที่จบการศึกษา"

2564