ระบบข้อมูล Office 365 WR

โดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา

แนะนำการใช้งาน Office 365 For Education

เมื่อเข้าใช้ครั้งแรก ที่ระบบ Mail ของ Outlook หรือ hotmail ที่ https://login.live.com หรือที่ https://mailwr-my.sharepoint.com

ชื่ออีเมล์ = รหัสประจำตัวนักเรียน@ms.wr.ac.th

รหัสผ่าน = ตามเอกสารที่แจ้ง โดยมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข

เมื่อเข้าใช้ครั้งแรกแล้ว ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของตนเอง โปรดเก็บข้อมูลรหัสผ่านเป็นความลับของตน

โดยสิ่งที่นักเรียนได้รับ คือบริการ Office 365 Plan A1 สามารถใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ [มือถือ - Ipad - Tablet ได้ 5 เครื่อง] พื้นที่จัดเก็บคนละ 5TB ทั้งนี้สามารถศึกษาคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์คุณสมบัติ และดูที่ Office 365 A1

หากมีปัญหาในการใช้งาน [สำหรับนักเรียน] ให้ติดต่อแอดมินทางไลน์ https://lin.ee/W1MJYx2 : เฉพาะเวลาทำการปกติ [ครูมงคล สุขีลักษณ์]

เปิดระบบแล้ว ข้อมูลของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [เข้าใช้ครั้งแรก]

รหัสเปิดเอกสาร ได้แจ้งให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องไปแล้ว [กรุณารักษาเป็นความลับ] หากไม่ทราบ กรุณาติดต่อแอดมิน

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9

เปิดระบบแล้ว ข้อมูลของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [เข้าใช้ครั้งแรก]

รหัสเปิดเอกสาร ได้แจ้งให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องไปแล้ว [กรุณารักษาเป็นความลับ] หากไม่ทราบ กรุณาติดต่อแอดมิน

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

เปิดระบบแล้ว ข้อมูลของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 [เข้าใช้ครั้งแรก]

รหัสเปิดเอกสาร ได้แจ้งให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องไปแล้ว [กรุณารักษาเป็นความลับ] หากไม่ทราบ กรุณาติดต่อแอดมิน

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

เปิดระบบแล้ว ข้อมูลของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [เข้าใช้ครั้งแรก]

รหัสเปิดเอกสาร ได้แจ้งให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องไปแล้ว [กรุณารักษาเป็นความลับ] หากไม่ทราบ กรุณาติดต่อแอดมิน

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

เปิดระบบแล้ว ข้อมูลของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 [เข้าใช้ครั้งแรก]

รหัสเปิดเอกสาร ได้แจ้งให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องไปแล้ว [กรุณารักษาเป็นความลับ] หากไม่ทราบ กรุณาติดต่อแอดมิน

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

เปิดระบบแล้ว ข้อมูลของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 [เข้าใช้ครั้งแรก]

รหัสเปิดเอกสาร ได้แจ้งให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องไปแล้ว [กรุณารักษาเป็นความลับ] หากไม่ทราบ กรุณาติดต่อแอดมิน

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ข้อมูล Office 365 A1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7