ระบบข้อมูล Office 365 WR

โดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา

Office 365 คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ cloud ได้ โดยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโปรแกรม จากบน PCไปใช้งานออนไลน์บน Cloud และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆให้ใช้งานได้อีกด้วย อาทิ เช่น Exchange , SharePoint, Skype for Business, และ Yammer ซึ่งจะทำให้การทำงานในองค์กรง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

แนะนำการใช้งาน Office 365 For Education

เมื่อเข้าใช้ครั้งแรก ที่ระบบ Mail ของ Outlook หรือ hotmail ที่ https://login.live.com หรือที่ https://mailwr-my.sharepoint.com

ชื่ออีเมล์ = รหัสประจำตัวนักเรียน@ms.wr.ac.th เช่น 17890@ms.wr.ac.th

รหัสผ่าน = ตามเอกสารที่แจ้ง โดยมีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข

เมื่อเข้าใช้ครั้งแรกแล้ว ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของตนเอง โปรดเก็บข้อมูลรหัสผ่านเป็นความลับของตน

โดยสิ่งที่นักเรียนได้รับ คือบริการ Office 365 Plan A1 สามารถใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ [มือถือ - Ipad - Tablet ได้ 5 เครื่อง] พื้นที่จัดเก็บคนละ 5TB ทั้งนี้สามารถศึกษาคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์คุณสมบัติ และดูที่ Office 365 A1

ติดต่อขอใช้งาน - แจ้งปัญหาในการใช้งาน [สำหรับนักเรียน]

ให้ติดต่อแอดมิน

พิเศษ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนอบรม MS Office 365 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 มีสิทธิ์ได้รับไลเซ่น Office 365 A3 ซึ่งสามารถใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ได้ 5 เครื่องพร้อมกัน (เดิม A1 จะได้มือถือ - Ipad - Tablet ได้ 5 เครื่อง) ลงทะเบียนที่นี้