UNIT 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์ 

(เก็บ POINT วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ และข้อสอบการให้เหตุผลทางกฎหมาย)

คำค้นหา >> วิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ | ความถนัดทางนิติศาสตร์ | ข้อสอบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย | สรุปกฎหมาย ม.ปลาย | ข้อสอบหลักกฎหมาย  | กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์

Learning unit 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์

เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนสามารถ

เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา (เรียน 18 + สอบ 2) ชั่วโมงประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

แล๊คเซอร์สอนฉบับออนไลน์ (เผื่อใครตามไม่ทันดูได้ที่นี้ คลิกปี 2566 คลิกปี 2565)

(1) เก็บ Point นิติศาสตร์

(2) ตะลุยข้อสอบกฎหมายจากสนามสอบจริง

(3) ตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 วิชาความถนัดทางนิติ-รัฐศาสตร์

ข้อสอบนิติศาสตร์

ติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ & ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย : วิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ : ความถนัดทางนิติศาสตร์ : ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี : ข้อสอบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปกฎหมาย ม.ปลาย : ข้อสอบหลักกฎหมาย : ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : เตรียมสอบตำรวจ

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัดทางนิติศาสตร์

ติวสอบตรงเข้านิติศาสตร์   โดย ครูพี่นายด์

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต, ลำปาง)

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU

ตัวอย่างข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ วันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.pdf

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ [LAW 1] โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิติ มช.)

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวข้อสอบ นิติ มช 65.pdf

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กลุ่มนิติวิชาการ - Law TU Academic Assistance Center

 Portfolio โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร (โครงการสำหรับนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันวิชาการทางกฎหมาย)

Portfolio-มน..pdf

ยินดีกับพี่ศศิธร เจิมขำ ม.6/6 Gen2 ติดรอบ Portfolio โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร (โครงการสำหรับนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันวิชาการทางกฎหมาย) โดยมีผลงานสำคัญ ได้แก่

🔥💯 ผลจากความพยายามอย่างเต็มที่ สวยงามเสมอ

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์รายวิชา