UNIT 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์ 

(เก็บ POINT วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ และข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ - การให้เหตุผลทางกฎหมาย)

คำค้นหา >> ติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ |  วิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ | ความถนัดทางนิติศาสตร์ | ข้อสอบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย | สรุปกฎหมาย ม.ปลาย | ข้อสอบหลักกฎหมาย  | ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้  |  เตรียมสอบตำรวจ | ข้อสอบตอบปัญหากฎหมายพร้อมเฉลย

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์

เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนสามารถ

เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา (เรียน 18 + สอบ 2) ชั่วโมงประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

แล๊คเซอร์สอนฉบับออนไลน์ (เผื่อใครตามไม่ทันดูได้ที่นี้ คลิกปี 2566 คลิกปี 2565)

ข้อสอบวัดความรู้ด้านนิติศาสตร์ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2566

(1) เก็บ Point นิติศาสตร์

(2) ตะลุยข้อสอบกฎหมายจากสนามสอบจริง

(3) ตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 วิชาความถนัดทางนิติ-รัฐศาสตร์

ข้อสอบนิติศาสตร์

ติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ & ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย : วิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ : ความถนัดทางนิติศาสตร์ : ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี : ข้อสอบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปกฎหมาย ม.ปลาย : ข้อสอบหลักกฎหมาย : ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : เตรียมสอบตำรวจ

ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ สำหรับฝึกฝน unit 1 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางนิติศาสตร์ คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน

ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์จำลองผ่าน Google froms

ข้อสอบจำลองความถนัดทางนิติศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ผ่านการสอบจำลอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเพื่อทราบพัฒนาการของตนเอง โดยเมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว สามารถกดดูคะแนนเพื่อตรวจสอบและดูคำอธิบายข้อสอบในแต่ละข้อเพื่อเป็นการทบทวน(เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์การถาม - ตอบทบทวนท่านั

ปี 2566

ปี 2567 ONLY T.NINE

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัดทางนิติศาสตร์

ติวสอบตรงเข้านิติศาสตร์   โดย ครูพี่นายด์

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต, ลำปาง)

(UPDATE ล่าสุด 2567) แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. สอบวันที่ 24 มีนาคม 2567 คลิก

ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

[ปัจจุบันเปลี่ยนแนวทางไปใช้ปี 2567 แล้ว] แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ มธ สอบ 24032567.pdf

(UPDATE ล่าสุด 2567) แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. สอบวันที่ 24 มีนาคม 2567 คลิก

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ [LAW 1] โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิติ มช.)

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (LAW1) นิติ มช. >>> คลิก <<< 

แนวข้อสอบ นิติ มช 65.pdf

📣แนะแนวข้อสอบ #วิชาเฉพาะ #นิติมธ สำหรับน้องๆ #dek67 เป็นต้นไป ‼️ใช้ยื่นสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 🔥

📌สำหรับน้องๆที่สนใจลงคอร์สติววิชาเฉพาะสามารถเลือกเรียนได้หลายรูปแบบ : สด onsite / สด zoom / รอบเทปเรียน

Lawspace✨✨ สถานบันติวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และกฎหมายอื่น ๆ โดยพี่ฟ้า เกียรตินิยมอันสอง สามปีครึ่ง

นิติมธ. 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.lawspaceworld.com

_______________________________________________________

📍ติวสอบตรงนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีล่าสุดน้องสอบติด 82 คน

📍โดยพี่ฟ้าเกียรตินิยมนิติมธ. 3 ปีครึ่ง

📍ติวแบบใส่ใจน้องๆทุกคน 💞

📍ig : lawspace.uni / line : @lawspace (มี@)

  #นิติ #นิติศาสตร์ #นิติมธ #สอบตรงนิติมธ #สอบตรงนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการแนะแนว.pdf

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กลุ่มนิติวิชาการ - Law TU Academic Assistance Center

 Portfolio โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร (โครงการสำหรับนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันวิชาการทางกฎหมาย)

Portfolio-มน..pdf

ยินดีกับพี่ศศิธร เจิมขำ ม.6/6 Gen2 ติดรอบ Portfolio โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร (โครงการสำหรับนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันวิชาการทางกฎหมาย) โดยมีผลงานสำคัญ ได้แก่

🔥💯 ผลจากความพยายามอย่างเต็มที่ สวยงามเสมอ

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์รายวิชา