UNIT 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์ 

(เก็บ POINT วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ และข้อสอบการให้เหตุผลทางกฎหมาย)

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์

Learning unit 1 : ความถนัดทางนิติศาสตร์

เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนสามารถ

เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา (เรียน 18 + สอบ 2) ชั่วโมงประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

แล๊คเซอร์สอนฉบับออนไลน์ (เผื่อใครตามไม่ทันดูได้ที่นี้ คลิกปี 2566 คลิกปี 2565)

(1) เก็บ Point นิติศาสตร์

(2) ตะลุยข้อสอบกฎหมายจากสนามสอบจริง

(3) ตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์รายวิชา

วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กลุ่มนิติวิชาการ - Law TU Academic Assistance Center