ระบบตรวจสอบคะแนน (Check the score) 

พัฒนาระบบโดย นายมงคล สุขีลักษณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.กำแพงเพชร

คำชี้แจง

ระบบตรวจสอบคะแนนเก็บ (Check the score) โดย ครูนาย สังคมศึกษา เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการตรวจสอบติดตามผลการเรียนของนักเรียน  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน

ระบบคะแนน ปีการศึกษา 2567

ระบบคะแนน ปีการศึกษา 2566

ระบบคะแนน ปีการศึกษา 2565

ระบบคะแนน ปีการศึกษา 2564

ระบบคะแนน ปีการศึกษา 2561