คลังข้อสอบ - เตรียมสอบเข้า ม.1 และ ม.4

รวบรวมเพื่อใช้ภายในโรงเรียนวัชรวิทยาและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น

ข้อสอบ Pre-test *65 รร.สามเสนวิทยาลัย

ไฟล์นำเสนอโครงสร้างเนื้อหาติวสอบเข้า ม.1 สำหรับการติวโรงเรียนประถมศึกษา [มิใช่ข้อสอบจริงแต่อย่างใด]

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รวมเอกสารสรุปความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทุกไฟล์สรุปสังคมศึกษา ม.ปลาย - คลิกเพื่อเปิดหน้าเว็บ  หรือคลิกที่รูปเพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ (มีแยกไปอีกหน้าเว็บไซต์ คลิกเลย)

ติวสอบเข้า ม.1 รร.อนุบาลไทรงาม 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565

เฉลยติวเข้าม.1 อนุบาลไทรงาม ครูนาย.pdf

ติวสอบเข้า ม.1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรงาม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ และ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.