ติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ & ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย

คำค้นหา >> วิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ : ความถนัดทางนิติศาสตร์ : ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี : ข้อสอบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปกฎหมาย ม.ปลาย : ข้อสอบหลักกฎหมาย : ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : เตรียมสอบตำรวจ

รวบรวมโดย ครูนาย สังคมศึกษา

จัดทำขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร หากต้องการสนับสนุนสามารถ DM ที่ https://www.facebook.com/ninesoc

ข้อสอบนิติศาสตร์ O-NET โดยเพจ JAX สังคมและภาษาไทย

นิติศาสตร์ 100 ข้อ.pdf

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (LAW1) นิติ มช.

แนวข้อสอบ นิติ มช 65.pdf
สมุดภาพlawinfographics2019.pdf

สมุดภาพlawinfographics2019 คลิก

เอกสารประกอบการเรียนกฎหมายเบื้องต้น คลิก

ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์จำลองผ่าน Google froms

ข้อสอบจำลองความถนัดทางนิติศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ผ่านการสอบจำลอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเพื่อทราบพัฒนาการของตนเอง โดยเมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว สามารถกดดูคะแนนเพื่อตรวจสอบและดูคำอธิบายข้อสอบในแต่ละข้อเพื่อเป็นการทบทวน (เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์การถาม - ตอบทบทวนเท่านั้น)

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 1 คลิก

ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ สำหรับฝึกฝน unit 1 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางนิติศาสตร์

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 1 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 2 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 3 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 4 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 5 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 6 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 7 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 8 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 9 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 10 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 11 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 12 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 13 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 14 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 15 คลิก

 • ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ ชุดที่ 16 คลิก


มุมรวบรวมข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี - แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ

แบบทดสอบออนไลน์เพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี สนามต่าง ๆ

 • ข้อสอบออนไลน์ [GOOGLE FROMS] สำหรับคัดตัวแข่งขันกฎหมายสนามใหญ่ #ลอว์วอรอ65 #ลอว์วอรอ66 (รหัสศูนย์สิบตัว) คลิกเพื่อเข้าสอบ

 • ข้อสอบสำหรับคัดตัวแข่งขันกฎหมายสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร - สนามภายในจังหวัด - ข้อสอบคัดตัว ม.4 #ลอว์วอรอ

ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย.pdf

เอกสารอ่านเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีสนามต่าง ๆ

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เอกสารอ่านเสริม จากผู้สนับสนุน (ลอว์วอรอ, นิติ-รัฐศาสตร์ กำแพงเพชรพิทยาคม, สังคมเคล็ดลับฉบับครูท๊อป)

เอกสารอ่านเสริม จากโครงการพี่ติวน้อง มธ.ศูนย์ลำปาง

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี พ.ศ. 2565 ของ สำนักศาลยุติธรรม

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 ระดับจังหวัด

 • คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 รอบคัดเลือกระดับภาค

 • คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

รวมข้อสอบย้อนหลัง - การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ของ สำนักศาลยุติธรรม

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มหกรรมรพีวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต, ศูนย์ลำปาง)

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข้อสอบปี 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปี 2565 🗓💗📍 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 🗓🤍🙌🏼 #ThePrism #มุมที่ถูกลืม #Raphivichakarntu65 #Raphitu #รพีมัธยม65

ข้อสอบปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข้อสอบปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข้อสอบปี 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย Law Quiz Chula

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ปี 2565

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ของ มหาวิทยาลัยพะเยา

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 ของ มหาวิทยาลัยพะเยา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • คำถามรอบคัดเลือก - รอบชิงชนะเลิศ คลิก

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ปี 2561

 • คำถามจริง 15 ข้อ คลิก

 • เฉลยคำถามการแข่งขัน คลิก

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

 • การแข่งขันงาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 26 มกราคม 2566 คลิก

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

มุมรวบรวมข้อสอบ - ความถนัด - วิชาเฉพาะตรงนิติศาสตร์

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กลุ่มนิติวิชาการ - Law TU Academic Assistance Center

 1. วิชาเฉพาะความถนัดทางนิติศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญไม่แพ้วิชา GAT เชื่อมโยง เพราะในรอบ 3.1 วิชาเฉพาะจะมีค่าน้ำหนักมากถึง 70%

 2. วิชา GAT เชื่อมโยง วิชานี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากสำหรับการสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ มธ. เพราะเป็นวิชาที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ทั้งรอบ 3.1 และ 3.2 เลย

มุมแนะแนวการสอบตรง - การติวสอบตรง - แนะแนวข้อสอบ

แนะแนวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มธ.

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU


แนะแนวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มช.

สนใจศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ต้องอ่าน !! ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช.

หลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่

 1. วิชาเฉพาะใช้ใน TCAS รอบ 2 โควต้าเท่านั้น โดยน้อง ๆ ที่มีสิทธิสมัครสอบในรอบนี้ต้องมีภูมิลำเนาการศึกษาอยู่ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

 2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี

วิชาที่ใช้สอบ ได้แก่

1. วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) และน้อง ๆ จะต้องได้คะแนนวิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนเต็ม 200 คะแนน

วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มีขอบเขตเนื้อหาข้อสอบดังนี้

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย • กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญา ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก

• อาญาทั่วไป ภาคความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิตร่างกาย

• กฎหมายพิเศษ เช่น วิธีพิจารณาแพ่งฯ อาญา พยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมฉบับเติมพร้อมคอร์สติวแนะนำสำหรับนักเรียน คลิกเลย

อัณญกาญจน์ สวนไม้หอม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก

โชติกา ใบเนียม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก

รวบรวมแนะนำหนังสือติวสอบตรง - คอร์สติวเข้าคณะนิติศาสตร์ สำหรับเอาไว้แนะนำนักเรียนที่สนใจ

สำหรับครูนาย ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4 ชุด 5 ชุด 6 ชุด 7 ชุด 8