ติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ & ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย

คำค้นหา >> วิชาเฉพาะทางนิติศาสตร์ : ความถนัดทางนิติศาสตร์ : ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี : ข้อสอบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปกฎหมาย ม.ปลาย : ข้อสอบหลักกฎหมาย : ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : เตรียมสอบตำรวจ

รวบรวมโดย ครูนาย สังคมศึกษา

จัดทำขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร หากต้องการสนับสนุนสามารถ DM ที่ https://www.facebook.com/ninesoc

https://forms.gle/HVc9FPpoRTCdZ3Mb8

ข้อสอบวัดความรู้ด้านนิติศาสตร์ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2566

ติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ & ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจ ในการเตรียมตัวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ หรือนักเรียนที่ต้องแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ข้อสอบนิติศาสตร์ O-NET 

โดยเพจ JAX สังคมและภาษาไทย

นิติศาสตร์ 100 ข้อ.pdf

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (LAW1) นิติ มช.

แนวข้อสอบ นิติ มช 65.pdf

สมุดภาพ lawinfographics2019 โดย สำนักงานกิจการศาลยุติธรรม คลิก

สมุดภาพlawinfographics2019.pdf

ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์จำลองผ่าน Google froms

ข้อสอบจำลองความถนัดทางนิติศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ผ่านการสอบจำลอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเพื่อทราบพัฒนาการของตนเอง โดยเมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว สามารถกดดูคะแนนเพื่อตรวจสอบและดูคำอธิบายข้อสอบในแต่ละข้อเพื่อเป็นการทบทวน (เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์การถาม - ตอบทบทวนเท่านั้น)

สำหรับครูนาย ชุด 1   ชุด 2   ชุด 3    ชุด 4    ชุด 5    ชุด 6    ชุด 7   ชุด 8

ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ สำหรับฝึกฝน unit 1 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางนิติศาสตร์ 

มุมรวบรวมข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี - แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ

แบบทดสอบออนไลน์เพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี สนามต่าง ๆ

ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย.pdf

เอกสารอ่านเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีสนามต่าง ๆ

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เอกสารอ่านเสริม จากผู้สนับสนุน (ลอว์วอรอ, นิติ-รัฐศาสตร์ กำแพงเพชรพิทยาคม, สังคมเคล็ดลับฉบับครูท๊อป)

เอกสารอ่านเสริม จากโครงการพี่ติวน้อง มธ.ศูนย์ลำปาง

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี พ.ศ. 2565 ของ สำนักศาลยุติธรรม

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รวมข้อสอบย้อนหลัง - การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ของ สำนักศาลยุติธรรม

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มหกรรมรพีวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต, ศูนย์ลำปาง)

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข้อสอบปี 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปี 2565 🗓💗📍 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 🗓🤍🙌🏼 #ThePrism #มุมที่ถูกลืม #Raphivichakarntu65 #Raphitu #รพีมัธยม65

ข้อสอบปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ข้อสอบปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข้อสอบปี 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย Law Quiz Chula

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ปี 2565

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ของ มหาวิทยาลัยพะเยา

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

คำถามที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี-2565 ของ มหาวิทยาลัยพะเยา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ปี 2561

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้น ไม่เผยแพร่ในทุกกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

มุมรวบรวมเอกสารติวความรู้ทางนิติศาสตร์ (เฉพาะครูนายคนเดียว)

มุมรวบรวมข้อสอบ - ความถนัด - วิชาเฉพาะตรงนิติศาสตร์

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต, ลำปาง)

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU

ตัวอย่างข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ วันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.pdf

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ [LAW 1] โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิติ มช.)

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวข้อสอบ นิติ มช 65.pdf

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย กลุ่มนิติวิชาการ - Law TU Academic Assistance Center

มุมแนะแนวการสอบตรง - การติวสอบตรง - แนะแนวข้อสอบ

แนะแนวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มธ.

แนะแนวข้อสอบวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มธ. 24 ตุลาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/RaphiTU

แนะแนวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มช.

สนใจศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ต้องอ่าน !!  ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช.

หลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ 

วิชาที่ใช้สอบ ได้แก่ 

1. วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) และน้อง ๆ จะต้องได้คะแนนวิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนเต็ม 200 คะแนน

วิชาเฉพาะนิติศาสตร์ มีขอบเขตเนื้อหาข้อสอบดังนี้ 

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย • กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญา  ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ทรัพย์  ครอบครัว  มรดก

• อาญาทั่วไป ภาคความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิตร่างกาย

• กฎหมายพิเศษ เช่น วิธีพิจารณาแพ่งฯ อาญา พยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมฉบับเติมพร้อมคอร์สติวแนะนำสำหรับนักเรียน คลิกเลย

อัณญกาญจน์ สวนไม้หอม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก

โชติกา ใบเนียม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก

รวบรวมแนะนำหนังสือติวสอบตรง - คอร์สติวเข้าคณะนิติศาสตร์ สำหรับเอาไว้แนะนำนักเรียนที่สนใจ

https://www.facebook.com/GeniuslawTu.Tutor

📣เพจ GeniuslawTu by GeniuslawTu ติวสอบตรงนิติธรรมศาสตร์ & นิติอินเตอร์ LLB

☄️ผู้ติดตามกว่า 150,000 + คน

☄️กับเพจนี้คือเพจเดียวกันนะคะ

☄️แอดกำลังติดตามเพจคืน ใช้เพจนี้สำรองแทนนะคะ🙌🏻⚖️

💢ติวสอบตรงนิติธรรมศาสตร์ & นิติอินเตอร์LLB⚖️

💢ปริญญาโทนิติมธ. & ภาคบัณฑิต & TU-GET

By พี่นิติธรรมศาสตร์เกียรตินิยม ปริญญาโท และปริญญาเอกจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และสหรัฐอเมริกา👩🏻‍🎓⚖️💛❤️

https://twitter.com/geniuslawtu

https://thelegendlaw.com/law-cmu/

สนใจศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ต้องอ่าน !!

Themizlaw สถาบันติวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

สถาบันติวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่มีจำนวนน้องๆ สอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากที่สุดในประเทศ !!!

“ติวครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบตรง”

การันตีคุณภาพ !!! ด้วยจำนวนน้องๆ ที่สอบตรงติด รุ่นล่าสุด 195 คน (รุ่นที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562)

จะเห็นได้ว่า “มากกว่า 3 ใน 4” ของผู้ที่สอบตรงติด เป็นน้องๆ Themizlaw ทั้งสิ้น

https://www.facebook.com/themizlaw/