กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร

กิจกรรมการแข่งขัน "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" ปีการศึกษา 2564

การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 16 หลักสูตร

แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 8 หลักสูตร และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 หลักสูตร

"โดยจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ (16 ข้อขึ้นไป) โดยนักเรียนสามารถสืบค้นหาเกียรติบัตรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จประมาณ 5 นาที"

และสำหรับนักเรียนที่ผ่านทั้ง 8 หลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตร "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา 64" อีก 1 ใบจ้า

_______________________________________________________________________

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ที่เว็บไซต์ https://social.wr.ac.th/fansocwr64

สอบครบ 8 หลักสูตรแล้ว อย่าลืมยืนแจ้งขอรับเกียรติบัตรแฟนพันธุ์แท้ด้วยนะ

[เปิดรับแจ้ง] แจ้งหลักฐานเพื่อขอรับเกียรติบัตรรวม


สอบครบ 8 หลักสูตรแล้ว อย่าลืมยืนแจ้งขอรับเกียรติบัตรแฟนพันธุ์แท้ด้วยนะครับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 หลักสูตร สามารถเลือกทำได้โดยคลิกที่ภาพได้เลยครับ

"โดยจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ (16 ข้อขึ้นไป) โดยนักเรียนสามารถสืบค้นหาเกียรติบัตรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จประมาณ 5 นาที"

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 หลักสูตร สามารถเลือกทำได้โดยคลิกที่ภาพได้เลยครับ

"โดยจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ของแบบทดสอบ (16 ข้อขึ้นไป) โดยนักเรียนสามารถสืบค้นหาเกียรติบัตรหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จประมาณ 5 นาที"