กิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2566

โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

จุดรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ประเภททีม 2 คน)

สมัครแข่งขันนักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้น เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) (ประเภททีม 2 คน) รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 สิงหาคม 2566 ทีมละ 2 คน (คละชั้นและห้องได้)


เนื้อหาที่ออก


แข่งขัน 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพลูเขียว อาคาร 4


ติดตามรายละเอียดที่

นิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

https://www.facebook.com/lpwrsc

ตรวจรายชื่อลงทะเบียนตอบปัญหากฎหมาย 

จุดรับสมัครแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ประเภททีม 2 คน)

สมัครแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ประเภททีม 2 คน)

ตรวจรายชื่อลงทะเบียนตอบปัญหารัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

(ประเภททีม 2 คน)

สำเนาของ สมัครแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ประเภททีม 2 คน) (การตอบกลับ)
รายการขายของ 1-2566