ยินดีต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

24 มี.ค. 2565 ให้นักเรียนทุกคนเข้าตรวจทานผลการเรียนของตนเอง (เข้าด้วยตนเองเท่านั้น) ที่ https://nine.wr.ac.th/score/2564-2 หากมีข้อผิดพลาด เช่น คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน หรือมีข้อสอบถาม ให้ติดต่อภายในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 10.00 น. ที่ https://m.me/naynaiacax หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมด

13 มี.ค. 2565 - โปรดตรวจสอบคะแนน 100 คะแนน พร้อมเกรด (ไม่เป็นทางการ)

1 มี.ค. 2565 - ระบบจะมีการประมวลผลคะแนนตลอดเวลา ให้ตรวจสอบจากเวลาอัปเดตของสมุดคะแนนประกอบด้วยจ้า

1 พ.ย. 2564 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 2-2564

ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับตรวจทาน)

***** คำชี้แจง ***** ให้นักเรียนทุกคนเข้าตรวจทานผลการเรียนของตนเอง (เข้าด้วยตนเองเท่านั้น) ที่ https://nine.wr.ac.th/score/2564-2 หากมีข้อผิดพลาด เช่น คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน หรือมีข้อสอบถาม ให้ติดต่อภายในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 10.00 น. ที่ https://m.me/naynaiacax หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมด

วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5/5, 5/7 นักเรียนสามารถคลิกตามห้องที่ต้องการเข้าตรวจสอบได้

วิชา ส 30231 .5/6 การบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วิชา ส 30233 ม.6/6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

การประเมินครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2564

การเรียนช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบ็กครูนายหน่อยนะ https://forms.gle/xN9ZVwtVaNCPbnYh6

ผลการประเมินแยกรายคนสำหรับครูนายอ่านคนเดียว คลิก

คะแนนรวม วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1-5,7 คลิกเพื่อเปิดดูคะแนนดิบจากแบบทดสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ผผู้เรียนฉบับเรียงลำดับ

คะแนนรวม วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6 คลิกเพื่อเปิดดูคะแนนดิบจากแบบทดสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ผผู้เรียนฉบับเรียงลำดับ

คะแนนรวม วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6 คลิกดูที่รูปด้านล่างได้เลย


รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6 คลิกเพื่อเปิดเอกสารรายงาน

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6 คลิกเพื่อเปิดดูคะแนนดิบจากแบบทดสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ผผู้เรียนฉบับเรียงลำดับ