โหลดเอกสารติว - ดูวีดีโอติว ม.6 [ดูย้อนหลัง]

สำหรับนักเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง (โปรดอ่าน)

ติวเข้มโอเนต - วิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย 64


วิชาภาษาไทย ครูอั้ม (คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อนไว้)

เอกสารประกอบการติววิชาภาษาไทย คลิกเพื่อเปิด Google drive

ดูวีดีโอการติวย้อนหลัง คลิกเพื่อเปิด Google drive [ใช้อีเมล์โรงเรียน Log in เท่านั้น]


วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูเอมเอง ครูมือใหม่หัวใจหัดรักและชาวคณะสังคมฯ (คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อนไว้)

เอกสารประกอบการติววิชาสังคมศึกษาฯ คลิกเพื่อเปิด Google drive

ดูวีดีโอการติววิชาสังคมศึกษาฯ ย้อนหลัง คลิกเพื่อเปิด Google drive [ใช้อีเมล์โรงเรียน Log in เท่านั้น]


วิชาคณิตศาสตร์ ครูกุ้ง (คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อนไว้)

เอกสารประกอบการติววิชาคณิตศาสตร์ คลิกเพื่อเปิด Google drive

ดูวีดีโอการติวย้อนหลัง คลิกเพื่อเปิด Google drive [ใช้อีเมล์โรงเรียน Log in เท่านั้น]


วิชาภาษาอังกฤษ ครูแชมป์ (คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อนไว้)

เอกสารประกอบการติววิชาภาษาอังกฤษ คลิกเพื่อเปิด Google drive

ดูวีดีโอการติวย้อนหลัง คลิกเพื่อเปิด Google drive [ใช้อีเมล์โรงเรียน Log in เท่านั้น]