แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 

ภาคเรียน 1/2567

รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4, 6/5, 6/6 และ 6/7

ระบบส่งงาน

ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน [งานเดี่ยว | งานกลุ่ม]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการส่งงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น หากมีข้อซักถาม ติดต่อโดยตรงที่  https://www.facebook.com/naynaiacax  ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบส่งงาน ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ ปีการศึกษา 2567

ระบบการทดสอบ

13 .ค. - 17 .. 67 : สอบจัดกลุ่มการเรียน [สอบทุกห้อง]

FINAL ส 30242 ปีการศึกษา 2566 [นอกตาราง]

การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2566 รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4, 6/5, 6/6 และ 6/7

👍 คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 🎉

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 [นอกตาราง] 

คำชี้แจง  

คำอธิบายแนวปฎิบัติเป็นลำดับขั้นตอน

ระบบส่งงาน - Midterm & Final ส 30242 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ระบบส่งงาน รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ  https://forms.gle/dUEaghJUD931MRxU6 ตรวจสอบการส่ง คลิก

คำชี้แจง นักเรียนต้องส่งงานในวันที่กำหนด ก่อนเวลา 23.59 น. คะแนนงานแต่ละชิ้น เป็นคะแนนบวกนอกเหนือจากคะแนนปกติที่ +1 คะแนน ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่พิจารณาคะแนนให้

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบกลางภาค 1/2565 [นอกตาราง] 

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน ทั้งนี้มอบหมายให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ หากเฉลยไม่สอดคล้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7 วัน  ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]


คำชี้แจงและแนวทางปฎิบัติหลัก

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบปลายภาค 1/2565 [นอกตาราง] 

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน ทั้งนี้มอบหมายให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ หากเฉลยไม่สอดคล้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7 วัน  ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]


ระบบส่งงาน - Midterm & Final ส 30242 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

การสอบปลายภาค 1/2564 [นอกตาราง]

Click ที่รูปภาพสีแดง เพื่อเข้าทำแบบทดสอบปลายภาค (ใช้อีเมลของโรงเรียนวัชรวิทยา (username@wr.ac.th เท่านั้น) จำกัดการทำได้ 1 ครั้ง และระบบจะไม่จำคำตอบและค่าที่กรอกไป  กรณีรีเฟรซหน้าจอหรือกดออกก่อนส่งคำตอบ คำตอบที่ตอบไว้ทั้งหมดจะหายไป

สอบวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. เวลา 120 นาที

สอบแก้ได้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น.

https://forms.gle/nEtQdsmii1q16azh7

ตรวจสอบสถานะการทำแบบทดสอบ คะแนน ได้ที่นี้  (ดูได้เฉพาะผู้ใช้ในโรงเรียนวัชรวิทยา (username@wr.ac.th เท่านั้น)   สำหรับครูนายดูที่นี้


งานเพิ่มคะแนน (ไม่บังคับส่ง) : แล๊คเชอร์ครึ่งภาคเรียนที่ 1/2564 (ครึ่งหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF  

UPDATE : ส่งงานวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. หากเกินกำหนดจะไม่พิจารณาคะแนนให้

คลิกเพื่อทำแบบสำรวจการสอบปลายภาค (ปิดแบบวันที่ 22-9-64 เวลา 23.59 น.    ตรวจสอบผลการสำรวจ

งานชิ้นที่ 1 : แล๊คเชอร์ครึ่งภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบไฟล์ PDF  

UPDATE : ส่งงานวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.

การสอบกลางภาค 1/2564 [นอกตาราง]

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบกลางภาค 1/2564 [นอกตาราง]

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ จำนวน 12 หน้า คะแนนรวม 50 คะแนน ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7+7+2 วัน  ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์

คำอธิบายลำดับขั้นตอน


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]  6/4   6/5   6/6