คลังข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ข้อสอบจำลอง สำหรับใช้เตรียมตัวแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา

| การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ (มหาวิทยาลัย) | การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข้อสอบกฎหมาย | ข้อสอบนิติศาสตร์พร้อมเฉลย | ติวกฎหมาย | ข้อสอบจำลอง

รวบรวมและเฉลยโดย ครูนาย สังคมศึกษา และทีมงาน #ลอว์วอรอ

หากต้องการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์คลังข้อสอบ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ninesoc

FacebookLink

คลังข้อสอบจำลอง สำหรับเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (วันรพี) แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ

สำหรับเตรียมตัวปีการศึกษา 2567 (แบบรวมเล่ม)

เฉพาะลอว์วอรอที่เป็นตัวแทนแข่งขันเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) ++ PDF แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบเตรียมตัวแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ (มหาวิทยาลัย) ปีการศึกษา 2567

แบบไฟล์แยก สนใจติดต่อได้เลยครับ

https://www.facebook.com/ninesoc

รวบรวมและเฉลยโดย ครูนาย สังคมศึกษา

และทีมงาน #ลอว์วอรอ

FacebookLink

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 1 x ข้อสอบแข่งขันวันรพีคณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร 2561  [F]

ข้อสอบชุดที่ 2 x ตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกภาค 6, รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ปี 65 พร้อมเฉลย [F]

ข้อสอบชุดที่ 3 x แข่งขันรพีวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ปี 64 - 65  [F]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 4 x แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือก ภาค 6 ปี 2560  [F]

ข้อสอบชุดที่ 5 x แข่งขันตอบปัญหากฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [F]

ข้อสอบชุดที่ 6 x MOOK UP ข้อสอบO-NET, A-Level ปี 66 ,ตอบปัญหาวันรพี สำนักวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 2561 [F]

ข้อสอบชุดที่ 7 x แข่งขันรพีวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ (ลำปาง) 60,62  [F]

ข้อสอบชุดที่ 8 x ตอบปัญหากฎหมาย ม.ราชภัฎกำแพงเพชร ปี 65 [F]

ข้อสอบชุดที่ 9 x แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี จ.กำแพงเพชร ปี65 [F]

ข้อสอบชุดที่ 10 x แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รร.วัชรวิทยา ปี 65   [F]

ข้อสอบชุดที่ 11 x MOOK UP : แข่งขันศาลเยาวชนนนทบุรี, ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (รอบชิงชนะเลิศ) ปี 65, และอื่น ๆ F

ข้อสอบชุดที่ 12 x แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ม.ราชภัฎรำไพพรรณี ปี 2562  [FULL]

ข้อสอบชุดที่ 13 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี ปี 2562  [FULL]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 14 x ข้อสอบพิเศษ [MOOK UP] อัตนัย [อยู่ในระหว่างจัดทำ]

ข้อสอบชุดที่ 15 x ข้อสอบ วิ.อาญา และ วิ.แพ่ง [อยู่ในระหว่างจัดทำ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 16 x ข้อสอบกฎหมาย trueplookpanya  [FULL]

ข้อสอบชุดที่ 17 x ข้อสอบกฎหมาย - .นครพนม ปี 2566 ครั้งที่ 1  [F]

ข้อสอบชุดที่ 18 x ตอบปัญหากฎหมายวันรพี จ.นครราชสีมา ปี 2566  [FULL]

ข้อสอบชุดที่ 19 x ตอบปัญหากฎหมายวันรพี จ.บึงกาฬ ปี 65  [F เฉลยแยก]

ข้อสอบชุดที่ 20 x ตอบปัญหากฎหมายวันรพี คณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร ปี 2566  [รอจัดทำ]

ข้อสอบชุดที่ 21 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 จ.กำแพงเพชร  [FULL]

ข้อสอบชุดที่ 22 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 จ.พัทลุง  [FULL]

ข้อสอบชุดที่ 23 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดพิจิตร  [FULL]

ข้อสอบชุดที่ 24 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกจังหวัด (บึงกาฬ, กาฬสินธุ์, สกลนคร, ตาก)  [FULL]

ข้อสอบชุดที่ 25 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (สระบุรี, หนองบัวลำภู, นครพนม)  [F]

ข้อสอบชุดที่ 26 x แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (อุบลราชธานี, สระแก้ว, นางรอง)  [F]

ข้อสอบชุดที่ 27 x แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (นนทบุรี, มหาสารคาม) [F เหลือสารคาม]

ข้อสอบชุดที่ 28 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (สุโขทัย, พิษณุโลก, อุทัยธานี] [F]

สำหรับเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 2566

เฉพาะลอว์วอรอผู้สนับสนุนเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบชุดที่ 29 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ภาค 6, 3 ปี 66 และภาค 5 ปี 65 (ม.ปลาย) [ภ.6รอ,ภ. 3,5 F]

ข้อสอบชุดที่ 30 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาคระดับกรุงเทพมหานคร และภาค 6 ปี 66 (อุดมศึกษา)  [F]

ข้อสอบชุดที่ 31 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับภาค 4, 5, 9 ปี 66 [F]

ข้อสอบชุดที่ 32 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2566 รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิ [F]

ข้อสอบชุดที่ 33 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PSU LAW QUIZ 2023 นิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ สนาม ม.ทักษิณ ปี 2566  [กำลัง]

ข้อสอบชุดที่ 34 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับภาค 2 ปี 2566  [F]

ข้อสอบชุดที่ 35 x 😀 ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา)  [F&ยังไม่ใส่เฉลย] 😀

ข้อสอบชุดที่ 36 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 ฉบับรวมข้อสอบจากหลายจังหวัด คละสนามแข่งขัน ปี 2566  [ปัจจุบัน มี 1 สนาม 15 ข้อ]

ข้อสอบชุดที่ 37 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี  [รอ]

ข้อสอบชุดที่ 38 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ปี 2566 [F]

ข้อสอบชุดที่ 39 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ศาลยุติธรรม) ปี 2566 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับภาค 8  [F]

ข้อสอบชุดที่ 40 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2566 คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. + สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  [F]

ชุดไตรภาคีโกงความตาย (ชุดที่ 41 - 43)

เฉพาะลอว์วอรอเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 41 x รวมคำถามพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากทุกสนามแข่งขัน  [F สรุปจากชุด 1 - 40]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 42 x รวมคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม และความรู้จากพรบ.ศาลเยาวชนฯ จากทุกสนามแข่งขัน  [F สรุปจากชุด 1 - 40]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 43 x รวมคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากทุกสนามแข่งขัน  [F สรุปจากชุด 1 - 40]

สำหรับเตรียมตัวปีการศึกษา 2/2566 - 2567 (เริ่มตั้งแต่ชุดที่ 44)

เฉพาะลอว์วอรอผู้สนับสนุนเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 44 x ข้อสอบคัดตัวแทนของโรงเรียนวัชรวิทยา สำหรับรายการแข่งขันของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [F ชุด 1 จำนวน 12 ข้อ]

ข้อสอบคัดตัว ชุดที่ 1 (รหัส 0000000000)

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ 44 1/2 x ข้อสอบคัดตัวแทนของโรงเรียนวัชรวิทยา สำหรับรายการแข่งขันของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [F ชุด 2 จำนวน 20 ข้อ] รหัสต่างจากพวก

ข้อสอบชุดที่ 45 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปี 2566  สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  [F-ไม่]

ข้อสอบชุดที่ 46 x ข้อสอบฝึกซ้อมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปี2566 (LawQuiz Chula 2023)  [F-ยัง]

ข้อสอบชุดที่ 47 x ข้อสอบฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แบบปรนัย สำหรับเตรียมตัวแข่งขัน ปี 2566 - 2567  [F-ไม่มีเฉลย]

ข้อสอบชุดที่ 48 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันเปิดบ้านวิชาการ ณ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 2566  [รอ]

ข้อสอบชุดที่ 49 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขานิติศาสตร์ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร ปี 2566  [F-รอ]

ข้อสอบชุดที่ 50 x รวมข้อสอบแข่งขันกฎหมาย (ฉบับที่ MOU แลกเปลี่ยนกับรร.ระยองวิทยาคม มากกว่า 1000 สไลด์) (เฉพาะลอว์วอรอเท่านั้น รหัสเฉพาะต่างหาก)  😀[อัพเดทต่อเนื่อง]

ข้อสอบชุดที่ 51 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา กิจกรรม “วันรพี 2566” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 5 ก.ย. 2566  [F-ยัง]

ข้อสอบชุดที่ 52 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปี 2560  สำนักวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง   [F-ไม่มีเฉลย]

ข้อสอบชุดที่ 53 x ข้อสอบการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี   [FF]

ข้อสอบชุดที่ 54 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา   [FF]

ข้อสอบชุดที่ 55 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี   [FF]

ข้อสอบชุดที่ 56 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหา ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปี 2566 | สาขานิติศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง  [F-ยัง]

ข้อสอบชุดที่ 57 x ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2566 | กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)   [F-ยัง]

ข้อสอบชุดที่ 58 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา รอบคัดเลือมหกรรมรพีวิชาการ ปี 2566 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต [F-ยัง]

ข้อสอบชุดที่ 59 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ มหกรรมรพีวิชาการ ปี 2566 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต [F-ยัง]

ข้อสอบชุดที่ 60 x ข้อสอบการจัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขานิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์   [รอจัดทำ]

ข้อสอบ [PPT] ชุดที่ xx x ข้อสอบการจัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง [รอจัดทำ]

สำหรับเตรียมตัวปีการศึกษา 2567 (แบบรวมเล่ม)

เฉพาะลอว์วอรอที่เป็นตัวแทนแข่งขันเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) ++ PDF แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

คลังข้อสอบจำลอง สำหรับเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (วันรพี) แข่งขันตอบปัญหากฎหมายสนามต่าง ๆ

สำหรับเตรียมตัวปีการศึกษา 2567 (แบบรวมเล่ม)

เฉพาะลอว์วอรอที่เป็นตัวแทนแข่งขันเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) ++ PDF แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ตำราแบบแยกเรื่อง

ข้อสอบจำลองสำหรับฝึกฝน (เล่มที่ 7 เป็นต้นไป)

รวมสรุปคำพิพากษาศาลฎีกา ปีต่าง ๆ (เฉพาะ)

คลังข้อสอบจำลอง สำหรับเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ

เฉพาะลอว์วอรอและผู้สนับสนุนเท่านั้น ไฟล์เอกสารแบบ Power Point (PPT) แบบเข้ารหัส ข้อสอบมีการอัพเดตตลอดเวลา

ข้อสอบจำลอง สำหรับเตรียมแข่งขัน

ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 1 x รวมข้อสอบแข่งขันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทุกสนาม (2560 - 2566)  [ถอดจากชุด 1 - 21 สมบูรณ์ รวมลอว์จุฬา65]

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 2 x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 5 (2566) มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  [สมบูรณ์]

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 3  [ชุด 13 เดิม] x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ปี 2562  [FULL]

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 4   x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปี 2566 รอบคัดเลือก [รอ]

ข้อสอบรัฐธรรมนูญ [PPT] ชุดที่ 5   x ข้อสอบแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ [รอ]