บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 • ส 3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย

 • ส 3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นักเรียนจะสามารถ

 1. บอกผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทยได้

 2. ตระหนักและรู้เท่าทันผลดี - ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้

PPT for tech unit 5 by T.NINE Only Click

 • เอกสารประกอบการเรียน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คลิก ปี 2565

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (คลิกเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม)

  • การค้า การลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ

  • การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทยในยุคโลกาภิวัตน์

  • องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข

  • ประวัติศาสตร์พัฒนาการเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 1

 • ใบงานแบบมีปฎิสัมพันธ์ Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  • Mind Mapping เราได้อะไรจากการเรียน เศรษฐศาสตร์มหภาค & เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  • ใบงานที่ 1 : HOOK ข้อสอบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ [O-NET & A-Level soc] ระดับ 1 หน้า ...... คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ คลิกเพื่อตรวจคะแนน

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint เอกสารประกอบการเรียนรู้ และใบงาน Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (คลิกเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม)

  • การค้า การลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ

  • การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทยในยุคโลกาภิวัตน์

  • องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข

  • ประวัติศาสตร์พัฒนาการเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 1

 • ใบงาน Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ [ปี 2564] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 5 ต้นฉบับเอกสารสอนนักเรียน 32103.pdf

แผนผังความคิด Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สรุปหน่วย 5.pdf

KEY ลัดนรก ฉบับครูนายคนเดิม Prat เศรษฐศาสตร์มหภาค

keyนรก.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ฟัง Podcast ทั้ง 6 EP ได้ที่ >> https://youtube.com/playlist?list=PLZ0vRaBzdrQ25Vo26IbuFqeZuTZF2BmkI

แนะนำ Podcast “บทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต”

Podcast นี้จัดทำโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ The Standard ซึ่งได้นำเสนอซีรีย์ Podcast ชื่อว่า 50 Years The Making of The Modern Thai Economy ส่งต่อบทเรียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต

Podcast นี้มีทั้งหมด 6 ตอน ตอนละประมาณ 30-40 นาที เหมาะสำหรับคนที่อยากทำความเข้าใจความเป็นมาของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี 2489 หรือหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในทุกช่วงเวลาจะมีเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองที่สัมพันธ์กันมาโดยตลอด ในบางช่วงเวลาก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเงินของต่างประเทศด้วย รวมไปถึงวิวัฒนาการทางการเงินจนมาถึงปัจจุบัน

เนื้อหาใน Podcast หลายตอนค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนพอสมควร เพราะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติที่เศรษฐกิจและการเมืองจะมีความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม เด็กการเงิน ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มาถกเถียงกันในเรื่องการเมืองแต่อย่างใด ทางผู้จัดทำเองก็จัดทำอย่างเป็นกลาง ต้องการเพียงแค่ให้คนที่สนใจได้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจไทยเท่านั้น

สำหรับใครที่อยากอ่านในรูปแบบหนังสือฉบับเต็ม ทางเกียรตินาคินภัทรเปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ฟรีแล้วที่นี่ >> https://link.kkpfg.com/vqLON

ฟัง Podcast ทั้ง 6 EP ได้ที่ >> https://youtube.com/playlist?list=PLZ0vRaBzdrQ25Vo26IbuFqeZuTZF2BmkI


แต่ละ EP เขาเล่าถึงอะไรบ้าง?

 • EP จุดเริ่มต้นเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ เนื้อเรื่องเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไร สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไร และเมื่อเข้าสู่สงครามเย็น รัฐบาลไทยสมัยนั้นมีการเจรจาตกลงกับสหรัฐอเมริกาอย่างไร ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ยังเล่าถึงว่าทำไมประเทศไทยในตอนนั้นจึงเป็นยุครุ่งเรืองของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว เป็นจุดเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรม มาเป็นประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว รวมไปถึงจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติระยะยาว

 • EP พลังเจ้าสัว จากเสื่อผืนหมอนใบสู่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ เส้นทางของเจ้าสัว หรือนักธุรกิจคนไทยเชื้อสายจีนในหลายธุรกิจชื่อดังมีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมถึงเลือกมาตั้งรกรากที่ประเทศไทย เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขานอกจากจะมาจากความขยัน อดทน ฝ่าฟันต่อความยากลำบากแล้ว ส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่ามาจากโครงสร้างทางการเมืองไทยด้วย นี่จึงเป็นที่มาของปัญหาความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่งในปัจจุบัน

 • EP พลังเทคโนแครต ยุคทองแห่งเศรษฐกิจไทย เนื้อเรื่องเล่าที่มาที่ไปในช่วงทศวรรษที่ 70-80 ว่าทำไมเศรษฐกิจไทยถึงมีความโชติช่วงชัชวาล และสะท้อนออกมาใน GDP ที่สูงมากในระดับที่ว่า GDP ไทยในปัจจุบันยังไม่เคยกลับไปเติบโตได้ใกล้เคียงจุดนั้นอีกเลย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการให้ “เทคโนเเครต” หรือกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยตรง เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างไร

 • EP วิกฤตต้มยำกุ้ง จากความเฟื่องฟูสู่หุบเหวทางเศรษฐกิจ ช่วงทศวรรษ 1990 หลากหลายนโยบายที่ทางการไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนเพื่อให้ภาคการเงินของไทยสามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้ สามารถเปิดเสรีทางการเงินและคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค แต่เพราะเหตุใดเศรษฐกิจไทยจึงไม่เป็นดั่งคาด ทั้งยังลุกลามให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง หรือวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย และจากวิกฤตการณ์ครั้งนั้น ธุรกิจที่รอดมาได้เขาสูญเสียอะไรไปบ้าง และต้องปรับตัวอย่างไร

 • EP ประชานิยม ประชารัฐ ประชาธิปไตย เศรษฐกิจไทยใต้เงาการเมือง เนื้อเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 กว่า 20 ปีที่ไทยเผชิญอยู่กับความผันผวนของการเมือง ม็อบ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศรุมเร้า และความจริงที่ว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วง 10 ปี (Cumulative GDP 2549-2558) เติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนาม

 • EP เบื้องหลังโลกการเงินไทย ใจกลางพายุเศรษฐกิจ เนื้อเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโลกการเงินไทย การเกิดขึ้นของธนาคารพาณิชย์ ตลาดทุน และวิวัฒนาการของตลาดการเงินที่มีกลุ่ม Non-bank เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นที่มาของ Cryptocurrency และ Fintech

ฟัง Podcast ทั้ง 6 EP ได้ที่ >> https://youtube.com/playlist?list=PLZ0vRaBzdrQ25Vo26IbuFqeZuTZF2BmkI

...............................................................

Facebook https://www.facebook.com/DekFinance101

FB Group https://www.facebook.com/groups/2881645572091138

Blockdit https://www.blockdit.com/dekfinance

LINETODAY https://today.line.me/th/v2/publisher/10240