บทเรียนออนไลน์ ส 30229  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

6.  สามารถอธิบายถึงความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่างประเทศ

PPT For nine Unit3 File

IS for Final S30233 IR : Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

Independent Study for 

การวิเคราะห์ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ  [เหตุการณ์ต่าง ๆ] ในประเด็นที่น่าสนใจ

 (Final ข้อ 1)

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำเนาของ หน่วย 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือ part 1.pdf

Part 3.1 สังคมระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ หน่วย 3 part 2.1 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ.pdf

Part 3.2.1 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ หน่วย 3 part 2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf

Part 3.2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ