การรับวัคซีนฯ เข็ม 3 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา [ตามความสมัครใจ] 

ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็ม 3 : ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กำแพงเพชร

สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับวัคซีน  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ตามความสมัครใจ   วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร 

สิ่งที่ต้องนักเรียนเตรียม  

การแต่งกาย  

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนฯ ให้ผู้ปกครองลงชื่อ และนำมายื่นที่จุดลงทะเบียนก่อนการรับวัคซีน

หมายเหตุ.. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ขอให้คอยติดตามข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียนวัชรวิทยา

โรงเรียนวัชรวิทยา  เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ตามความสมัครใจ 


โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กำแพงเพชร


ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดย รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น

ติดตามข่าวสารที่  https://www.wr.ac.th

และ line กลุ่มระดับชั้น


*** กรณีที่มีการติดเชื้อและหายแล้ว จะยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ จะต้องเว้นระยะออกไปอีก 3 เดือนค่ะ

กรณีขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็ม 3

ท่านสามารถตรวจสอบได้จากชีตแยกระดับชั้นตามที่ปรากฎ โดย โปรแกรมจะ Update อัตโนมัตทุก ๆ 5 นาที

กรณีขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อที่

สำหรับผู้ดูแลระบบ  เข้าตรวจสอบและแก้ไข