Book store

คลังเอกสารแบบเปิด โดย ครูนาย สังคมศึกษา

Instruction media : E - BOOK

หนังสือติวเข้ม O-NET GET 100 ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา 

#แจกฟรี ชุดใหญ่ One Page สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-Net วิชาพื้นฐาน "ทุกวิชา" ตัวช่วยครูยกระดับคะแนน O-NET กันแบบทั้งโรงเรียน โหลดเลย >> http://bit.ly/ONET2019


โหลดฟรี !! E-Book เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง พื้นฐานของบอร์ดเกมและการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 จาก https://online.pubhtml5.com/dhif/lmau หรือ สามารถสแกน QR Code ด้านล่างได้เลย 

หนังสือห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม: สันติภาพศึกษา (Peace Education)

สองปีที่ผ่านมามีนโยบายเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม เราได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น ได้ขัอเสนอว่าควานตีความเรื่องวัฒนธรรมให้กว้าง และแสวงประเด็นที่นำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ต่อมาสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และภาคีได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอำนาจและการใชัอำนาจในบริบทโรงเรียนและบ้าน จึงได้เชิญคุณอวยพร เขื้อนแก้ว มาจัดการอบรมให้ และต่อมาได้เขียนต้นฉบับหนังสือให้แนวคิดเบื้องหลังให้ด้วย สสย.ได้จัดพิมพ์ครั้งแรก และ สพฐ.ได้ขอมาจัดพิมพ์ครั้งที่สอง


สพฐ.ได้จัดพิมพ์เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการจัดส่งให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง และห้องสมุดของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง


 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ศาสนสถานแห่งศรัทธาในประเทศอาเซียน.pdf

เอกสารประกอบการเรียนการสอนประเภทหนังสือเล่มใหญ่  (ฺBig Book) เรื่อง  ศาสนสถานแห่งศรัทธาในอาเซียน (Places of religious importance in ASEAN countries.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2557

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

BowringTreaty-150dpi.pdf

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษแลประเทศสยาม (Treaty of Friendship and Commerce between the British Empire and the Kingdom of Siam)

หนังสือสัญญาเซอยอนโบวริง  หรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า สนธิสัญญาเบาว์ริง (อังกฤษ: Bowring Treaty) เป็นสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำกับสหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดยเซอร์จอห์น เบาว์ริง ราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย เข้ามาทำสนธิสัญญา ซึ่งมีสาระสำคัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยาม มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ โดยการสร้างระบบการนำเข้าและส่งออกใหม่ เพิ่มเติมจากสนธิสัญญาเบอร์นี สนธิสัญญาฉบับก่อนหน้าซึ่งได้รับการลงนามระหว่างสยามและสหราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2369

สนธิสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าเสรีในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในอดีตการค้าของชาวตะวันตกได้รับการจัดเก็บภาษีอย่างหนัก สนธิสัญญาดังกล่าวยังอนุญาตให้จัดตั้งกงสุลอังกฤษในกรุงเทพมหานครและรับประกันสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ตลอดจนอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามได้

Commemorative_Book.pdf

Commemorative Book  ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ซึ่งได้รวบรวมภาพธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ออกใช้หมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ พร้อมให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้ทั้งในรูปแบบ e-book และ ไฟล์ PDF​​​  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก.pdf

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" หนังสือทรงคุณค่าน่าอ่าน 

ขอเชิญชวนคนไทยเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าจากหนังสือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีตั้งแต่โบราณกาล ลำดับขั้นตอนการเตรียมพระราชพิธี การประกอบพระราชพิธี เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สถานที่ตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด เป็นต้น 

เว็บที่สามารถเลือกพิมพ์แผนที่ทั่วโลกได้หลายขนาด แผนที่เป็นแบบลายเส้นสามารถนำมาตัดเป็นจิ๊กซอว์ หรือ ระบายสีได้ 

Print free maps large or small; from 1 page to almost 7 feet across; PC or Mac. For classroom and student use. MegaMaps requires Adobe Flash. Free online software—no downloading or installation.

Print out maps in a variety of sizes, from a single sheet of paper to a map almost 7 feet across, using an ordinary printer. You can print single page maps, or maps 2 pages by 2 pages, 3 pages by 3 pages, etc. up to 8 pages by 8 pages (64 sheets of paper; over six feet across!). 

๑๐ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี.pdf

๑๐ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

แผนที่สุดคลาสสิกของเมืองปารีส ปี 1553 โดย Truschet et Hoyau เข้าไปชมและดาวน์โหลดได้ฟรี ภาพคมชัด ความละเอียดสูง

.

redd.it/bgthqe #mapmania 

หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้

กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Infographic Book & Augmented Reality) เนื้อหา วิชาภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล และอาเซียน.

🔥 #แจกฟรี กับไฟล์ Vector แผนที่ประเทศไทยรูปแบบสวยสดงดงาม แยกเป็นทีละจังหวัด หรือ แต่ละภาคก็ได้ ! เหมาะกับการนำไปทำทั้ง Infographic, ใส่ข้อมูลลงเว็บ และ Motion Graphic ทั้งหมดนี่ฟรี !!

🤩 คงเคยเซงๆ กันใช่ไหมเวลาจะเลือกทำรายงาน หรือ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประเทศล้วนหา Asset มาทำยากเหลือเกินน ! วันนี้ BorntoDev มีตัวช่วยแบบฟรี ๆ นำไปใช้งานทั่วไปส่วนตัว และ เชิงพาณิชย์ก็ได้เช่นกัน

โดยการดาวน์โหลดในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ แต่สามารถอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการใช้งาน และ ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่เลย  

แผนที่สุดคลาสสิกของเมืองปารีส ปี 1553 โดย Truschet et Hoyau เข้าไปชมและดาวน์โหลดได้ฟรี ภาพคมชัด ความละเอียดสูง 

ชวนเด็ก ๆเล่นเกมกันเถอะ สนุก ได้ความรู้ ได้ภาษา

ที่เว็ป https://world-geography-games.com/world.html 

คู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์และสังคม (SEL) และ HBL 

inskru และ Life Education ขอขอบพระคุณคุณครูอีกครั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ผ่านการตอบแบบสอบถามดังกล่าว insKru และ Life Education ขอมอบคู่มือการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์และสังคม (SEL) และ HBL 

ตามไฟล์ที่แนบไว้ด้านล่างค่ะ 

คุณครูสามารถติดตามไอเดียการสอน ข่าวสารทางการศึกษา และ โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้ทาง 

Facebook  inskru (https://www.facebook.com/InskruThailand/) และ Facebook Life Education (https://www.facebook.com/lifeeducationth)

#สำหรับคุณครู #แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม


ประเทศไทยเมื่อ 750 ล้านปีที่แล้ว เป็นอย่างไรบนแผ่นเปลือกโลก ? ชวนดูเว็บไซต์แผนที่ ที่พาย้อนไปดูหน้าตาของโลกในยุคต่างๆ 

เอียน เว็บสเตอร์ (Ian Webster) ผู้ออกแบบแผนที่ออนไลน์นี้ เล่าว่า แผนที่นี้จะแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของโลกเรามีความเป็นพลวัตร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ "ประวัติศาสตร์ของโลกยาวนานเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ และการจัดเรียงตัวของแผ่นเปลือกโลก และทวีปในปัจจุบันเป็นอุบัติเหตุของกาลเวลา ซึ่งจะแตกต่างกันมากในอนาคต และโลกอาจอยู่ได้นานกว่าเราทุกคน" เขากล่าว

เข้าไปดูเว็บไซต์แผนที่โลกนี้ได้ที่ https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#120 

นานาสาระพระพุทธศาสนา โดย คุณครูสุวารี ยอดศรี

เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาพระพุทธศาสนา ส 22102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา  จำนวน  13  เล่ม


ขออนุญาตแบ่งปันหนังสือดีครับ

#ภาษาสันสกฤตสำหรับบุคคลทั่วไป ผศ.ดร. ระวี จันทร์ส่อง

กดลิงก์อ่านได้เลยครับ

เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไปกับศาลยุติธรรม.pdf

👩🏼‍🤝‍👩🏻👩🏽‍🤝‍👩🏼 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ประธานศาลฎีกาขอมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปกับศาลยุติธรรม” เป็นของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับศาลยุติธรรม เส้นทางการเป็นผู้พิพากษา และสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย รวมทั้งแนะนำศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา หรือ Open Court 

⏩ ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา หรือ Open Court เพื่อเข้าชมอาคารศาลฎีกาที่สวยงาม พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย ความเป็นมาของศาลยุติธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเรื่องน่ารู้อีกมากมาย 

👉 คลิกที่ลิงก์ เพื่อเปิดอ่าน 

ปอ แก้ ฉ28.pdf

ประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์ 2564)

เล่มนี้ต้องอ่านสรุปเนื้อหา #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง SEP+ #เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กระชับ conceptครบ คลี่เนื้อหาสู่การปฏิบัติ ทันสมัย เข้าใจง่าย น่าอ่าน#ครูต้องอ่าน เอกสาร #คู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ 

จัดทำโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ #กระทรวงการต่างประเทศ

คลิกลิงค์  https://anyflip.com/atwxp/crar หรือ คลิกที่นี้

ขอบพระคุณทีม #TICA กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ สำนักวิชาการฯ สพฐ. ได้ร่วมเรียนรู้ในการพัฒนาเอกสาร+ พร้อมให้เผยแพร่เอกสารค่ะ

สพฐ. Envi SEP for SDGs 

ฟรี E-Book รูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

#OECebook ถอดบทเรียนสถานศึกษาตัวอย่าง 💡 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู หรือผู้ที่สนใจ✏นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง😉📚 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)⭐📈 ที่ตอบสนองการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 🌎✨

🔎 Download ได้ที่

https://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1962-file.pdf