คู่มือและแนวทางกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม

เพื่อการศึกษาไทย การส่งเสริมศีลธรรมและการในพระพุทธศาสนา รวบรวมโดย ครูนาย

คู่มือและแนวทางกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 เล่ม ได้แก่

หนังสือสวดมนต์หมู่ฯ.pdf
หนังสือหลักวาทศิลป์และแนวทางการฝึกบรรยายธรรม.pdf