คู่มือและแนวทางกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม

เพื่อการศึกษาไทย การส่งเสริมศีลธรรมและการในพระพุทธศาสนา รวบรวมโดย ครูนาย

คู่มือและแนวทางกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 เล่ม ได้แก่

  1. คู่มือการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

  2. หลักวาทศิลป์ และ แนวทางการฝึกบรรยายธรรม : โครงการประกวดบรรยายธรรมของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หนังสือสวดมนต์หมู่ฯ.pdf
หนังสือหลักวาทศิลป์และแนวทางการฝึกบรรยายธรรม.pdf