ผลงานภาพยนตร์สั้นของนักเรียน 2558 - 2563 - Short film work of students

- ประกันภัย -

คลิปวีดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการประกันภัยพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โครงการยุวชนประกันภัยประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มนักเรียน ภายใต้กลุ่มเด็กเล่นกล้อง  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41

ผลงานสร้างสรรค์ของทีมงาน