บทเรียนออนไลน์ ส 30242

UNIT 0.9 : เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

เตรียมสอบ o-net วิชาสามัญ A-Level soc สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 0.9 : เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

[1] HOOK ข้อสอบสามัญสังคมเศรษฐศาสตร์ เอกสารสอน 10 พฤษภาคม 2565

 • ฉบับนักเรียนดาวน์โหลด คลิก

  • ฉบับแล๊คเชอร์ ม.6/4 คลิก

  • ฉบับแล๊คเชอร์ ม.6/5 คลิก

  • ฉบับแล๊คเชอร์ ม.6/6 คลิก

[2] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน เอกสารสอน เริ่มสอน 13 มิถุนายน 2565

[3] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ เอกสารสอน เริ่มสอน 20 มิถุนายน 2565

[4] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง นโยบายการเงิน - นโยบายการคลัง เอกสารสอน เริ่มสอน 4 กรกฎาคม 2565

[5] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เอกสารสอน เริ่มสอน 11 กรกฎาคม 2565

 • ฉบับนักเรียนวัชรวิทยาดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 • สำหรับเผยแพร่เท่านั้น

 • ฉบับแล๊คเชอร์ [สำหรับนักเรียนที่จดไม่ทัน - ใช้ทบทวนซ้ำ] ม.6/4 - 6/6 คลิก

[6] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์มิดเทอม [สอบกลางภาค] เอกสารสอน เริ่มสอน 18 - 22 กรกฎาคม 2565

 • ฉบับนักเรียนวัชรวิทยาดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 • สำหรับเผยแพร่เท่านั้น

 • ฉบับแล๊คเชอร์ [สำหรับนักเรียนที่จดไม่ทัน - ใช้ทบทวนซ้ำ] ม.6/4 - 6/6 คลิก

[7] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รวมมิตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เอกสารสอน เริ่มสอน .............

 • ฉบับนักเรียนวัชรวิทยาดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

 • สำหรับเผยแพร่เท่านั้น

 • ฉบับแล๊คเชอร์ [สำหรับนักเรียนที่จดไม่ทัน - ใช้ทบทวนซ้ำ] ม.6/4 - 6/6 คลิก

EP.99 เก็งข้อสอบสังคม - เศรษฐศาสตร์ เอกสารสอน xx สิงหาคม 2565

มุมศึกษาเพิ่มเติม

 • ติวสอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ คลิก