สมาชิกชั้นเรียน 1/10 [EP2@WR]

ผลการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

สารสนเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

  1. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คลิกเพื่อเปิดดูเอกสาร

  2. แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คลิกเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล

  3. ข้อมูลภาพนักเรียน - ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล

  4. ข้อมูล ดล. 8 ส่วนที่ 2 (ภาพบ้านนักเรียน) คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล

  5. ข้อมูล ดล.8 ส่วนที่ 2 (สำหรับแอดมิน)

วิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย

โครงสร้างห้องเรียนสีขาว

Wait for updates

แบบประเมิน SDQ. - EQ ออนไลน์

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Wait for updates

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10

Wait for updates

คู่มือ - เอกสารจำเป็น

ปักหมุดเยี่ยมบ้านนักเรียน.pdf

สารสนเทศออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10