บทเรียนออนไลน์ ส 30227  การบริหารรัฐกิจ 

Learning unit 4 :  การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 4 :  การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

Learning unit 4 :  การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม มีเนื้อหา ได้แก่

เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 4 :  การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

TOPIC (0.99)  :  ฝึกเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ 

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 4 : การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 :  การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 

รายละเอียดดีเบต 64.pdf

กติกาและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

กิจกรรมการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

รายละเอียดกติกาและความรู้สำหรับนักเรียน

ปี 2565 หัวข้อ - ประเด็นการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

23 มกราคม 2565

25 มกราคม 2565

คู่พิเศษ


ตัวอย่างหัวข้อ - ประเด็นการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

หัวข้อเพิ่มเติมทั้งหมด คลิก

ผลงานจากการจัดกิจกรรมการโต้วาที (DEBATE) การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

การ Pitching ในประเด็น "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

กำหนดส่ง 15 กุมภาพันธ์ 2566

ESD1002 : Pitching Technique คลิก

หลักสูตร การนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพ : เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงามและน่าสนใจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอด โดยการเล่าแบบ Story Telling

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อสำคัญในการนำเสนอธุรกิจ

• เพื่อให้สามารถถ่ายทอด ความน่าสนใจของธุรกิจให้ผู้ฟังและนักลงทุนเข้าใจได้ ผ่านการเล่าเรื่องราวแบบ Story Telling และการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงาม

• เพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ 

รายละเอียดกติกาการ Pitching

ความรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม

ตัวอย่างผลงานจากการจัดกิจกรรมการ Pitching

ผลงานจากการจัดกิจกรรมการ Pitching ในประเด็น "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม